CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu trên địa bàn xã Thanh An.
16/10/2023 08:29:20

Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu trên địa bàn xã Thanh An.

     

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Hà về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Thanh An về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền nhân dân trên địa bàn xã Thanh An năm 2023.

Sáng 12/10 và sáng 13/10, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh An tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã năm 2023.

Tới dự có đồng chí Ngô Đức Vính- UV BTV huyện uỷ- Trưởng BTC huyện uỷ- Phụ trách cụm xã.

Đại biểu xã Đ/c Tăng Bá Hoành- Bí thư Đu- CT UBND xã cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị -xã hội, nhân dân trên địa bàn xã.

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, để Nhân dân đóng góp ý kiến trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại 2 buổi tiếp xúc đối thoại đã có 10 lượt ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động thương binh xã hội như chế độ chính sách, lĩnh vực địa chính môi trường về việc xử lý, thu gom rác thải, văn hoá LĐTBXH…ngoài ra người dân đề nghị công tác vệ sinh môi trường cần được quan tâm nhiều hơn.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí Chủ tọa hội nghị, đồng chí lãnh đạo UBND xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Trong đó, những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1438
Trước & đúng hạn: 1438
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 06:36:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0