TIN TỔNG HỢP KHÁC
99.68 % cử tri xã Thanh An đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
27/05/2021 08:50:52

Cử tri xã Thanh An tích cực tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

                   Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Thanh An diễn ra trong không khí phấn khởi, cử tri trong xã đã tích cực đi bỏ phiếu. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng các điểm bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nên cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, theo đúng luật định. Tính đến thời điểm 19h ngày 23/5 khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa đã có 99/68 % cử tri xã nhà tham gia bỏ phiếu. Trong đó tại điểm bỏ phiếu số 1, điểm bỏ phiếu số 5, điểm bỏ phiếu số 6 tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, điểm bỏ phiếu số  2 đạt 99.78 %, điểm bỏ phiếu số 3 đạt 99.67 %, điểm bỏ phiếu số 4 đạt 99.81 %, điểm bỏ phiếu số 7 đạt 99.49 %, điểm bỏ phiếu số 8 đạt 99.85 % . Ngay khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy địnhc ảu pháp luật.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 8 đã giải quyết:
99.0%
Số hồ sơ xử lý: 1244
Trước & đúng hạn: 1244
Trễ hạn: 13
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/08/2021 15:40:43)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tháng này: 30
Tất cả: 5,978