CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã Thanh An tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã lần thứ 06.
12/06/2023 07:49:22

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

     

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận và quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã theo đơn vị bầu cử là (khu dân cư) để báo cáo với cử tri về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 và các nội dung quan trọng khác theo luật định, đồng thời nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10/6/2023 3/3 khu dân cư trên địa bàn xã nhà đã tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 với đại biểu HĐND xã khóa XXII.

Về dự hội nghị có

+ Các ông, bà Đại biểu HĐND xã (theo khu vực thôn).

+ TT Đảng ủy - Đảng ủy - TTHĐND xã - Đại diện lãnh đạo UBND xã - Trưởng, phó các ban nghành đoàn thể, cán bộ chuyên môn của xã ( theo khu vực thôn)

+ Đại diện ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã.

- Đại biểu thôn :

Ban chi ủy - Chi bộ - trưởng, phó thôn - các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cử tri trong thôn do ban công tác mặt trận thôn trực tiếp mời và trực tiếp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã số lượng cử tri từ 50 - 70 người.

Hội nghị gồm các phần:

1- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

2- Cử chủ tọa, thư ký (Chủ tọa hội nghị cử trưởng ban công tác mặt trận, thư ký hội nghị cử đại biểu cử tri);

3- Mời đại diện tổ HĐND xã ở khu vực thôn lên báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 06 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 06 tháng cuối năm 2023.

4- Ý kiến phát biểu của cử tri cử tri 3 thôn tích cực phát biểu ý kiến của mình về các nội dung xây dựng đường giao thông nông thôn, chế độ chính sách, phát triển kinh tế nông nghiệp, môi trường….

5- Trưởng thôn lên tiếp thu, trả lời các ý kiến của cử tri thuộc lĩnh vực thôn, báo cáo nhiệm vụ của thôn...;

6- Đại diện Lãnh đạo UBND xã phát biểu, trả lời các ý kiến liên quan;

7- Mời 01 vị đại diện tổ đại biểu HĐND xã lên tiếp thu, giải trình, ý kiến của cử tri;

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 19:12:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 23
Tháng này: 980,909
Tất cả: 3,030,199