TIN TỔNG HỢP KHÁC
Danh sách những người trúng cử HĐND xã Thanh An khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026.
02/06/2021 03:04:04

Danh sách đại biểu HĐND xã Thanh An khoá XXII.

    

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN
ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ THANH AN

KHÓA
XXII
, NHIỆM KỲ 2021-2026

 Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thanh An khóa XXI nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBHĐND

Đơn vị bầu cử số 1

VŨ VIẾT BẨY

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THU

Đơn vị bầu cử số 2

VŨ THỊ BIÊN

VŨ BÁ BÌNH

TRẦN THỊ NGA

Đơn vị bầu cử số 3

NGUYỄN HUY ĐẠI

VŨ THỊ HÀ

NGUYỄN DOÃN NAM

Đơn vị bầu cử số 4

NGÔ ĐỨC CÔNG

NGÔ THỊ HỒNG

NGÔ ĐỨC PHÚC

Đơn vị bầu cử số 5

ĐẶNG THỊ HẰNG

LÊ THỊ HẰNG

NGÔ VĂN LẬP

Đơn vị bầu cử số 6

NGUYỄN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ TUYN

NGUYỄN QUANG VINH

Đơn vị bầu cử số 7

NGUYỄN ĐẮC CHIẾM

VŨ MINH HOÀNG

 

NGUYỄN ĐẮC THUYẾN

Đơn vị bầu cử số 8

VŨ NGỌC HUY

NGUYỄN HUY QUANG

NGUYỄN ĐẶNG TAM

NGUYỄN VĂN TUYÊN

 

 

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CƯ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THANH AN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBHĐND

Số phiếu phát ra và thu về

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 1

VŨ VIẾT BẨY

487

313

64.27

NGUYỄN THỊ HẰNG

487

372

76.39

NGUYỄN THỊ THU

487

314

64.48

Đơn vị bầu cử số 2

VŨ THỊ BIÊN

446

382

85,65

VŨ BÁ BÌNH

446

378

84,75

TRẦN THỊ NGA

446

290

65,02

Đơn vị bầu cử số 3

NGUYỄN HUY ĐẠI

599

362

60.43

VŨ THỊ HÀ

599

461

76.96

NGUYỄN DOÃN NAM

599

423

70.62

Đơn vị bầu cử số 4

NGÔ ĐỨC CÔNG

503

331

65.03

NGÔ THỊ HỒNG

503

331

65.03

NGÔ ĐỨC PHÚC

503

367

72.96

Đơn vị bầu cử số 5

ĐẶNG THỊ HẰNG

509

275

54.03

LÊ THỊ HẰNG

509

316

62.08

NGÔ VĂN LẬP

509

331

65.03

Đơn vị bầu cử số 6

NGUYỄN THỊ TRINH

465

348

74.84

NGUYỄN THỊ TUYN

465

336

72.26

NGUYỄN QUANG VINH

465

387

83.23

Đơn vị bầu cử số 7

NGUYỄN ĐẮC CHIẾM

         376

 

354

 

94,14

VŨ MINH HOÀNG

376

223

59,30

 

NGUYỄN ĐẮC THUYẾN

376

340

90,42

Đơn vị bầu cử số 8

VŨ NGỌC HUY

594

492

82,83

NGUYỄN HUY QUANG

594

535

90.07

NGUYỄN ĐẶNG TAM

594

472

79.46

NGUYỄN VĂN TUYÊN

594

510

85.86

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 8 đã giải quyết:
99.0%
Số hồ sơ xử lý: 1244
Trước & đúng hạn: 1244
Trễ hạn: 13
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/08/2021 15:40:43)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tháng này: 27
Tất cả: 5,975