AN NINH-QUỐC PHÒNG
Bài tuyên truyền Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ xã Thanh An năm 2023.
26/10/2022 03:23:14

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyển chọn và gọi công dân nhậ ngũ năm 2023.

     

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh An luôn luôn xác định: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của mỗi công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.

Để phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự quy định: “Công dân nam, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nơi cư trú, có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Về độ tuổi gọi nhập ngũ, theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Nam thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng đến hết 27 tuổi.

Trong thời gian tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và dự bị có nghĩa vụ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội; Ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và thể lực, không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu.

Bên cạnh quyền lợi và nghĩa vụ nêu trên, Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản khác có liên quan còn quy định cụ thể các chế tài nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành nghĩa vụ quân sự. Luật Nghĩa vụ quân sự quy định: Người nào vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái hoặc cản trở việc thực hiện các quy định trên đây hoặc vi phạm các quy định khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nặng hoặc nhẹ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Quân nhân nào vi phạm các quy định về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, về việc xuất ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ, về chế độ, quyền lợi của quân nhân hoặc vi phạm các quy định khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý theo Điều lệnh kỷ luật của quân đội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hành vi vi phạm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kính thưa toàn thể nhân dân, Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị định có hiệu lực ngày 22/7/2022.

Nghị định bổ sung một số hành vi xử phạt vi phạm hành chính như:

- Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

- Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng (trừ trường hợp: Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ và không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ).

Nghị định tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi như:

- Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: trước đây quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (Nghị định 120/2013/NĐ-CP) nay từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

- Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng: trước đây quy định phạt tiền 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng (Nghị định 120/2013/NĐ-CP) nay từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Thưa toàn thể các quý vị thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vì vậy nam công dân xã Thanh An khi có lệnh điều động khám tuyển NVQS hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, hăng hái đi khám tuyển, nếu trúng tuyển hãy vui vẻ lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ quân sự của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1438
Trước & đúng hạn: 1438
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 21:05:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 16
Tháng này: 44,107
Tất cả: 3,030,295