Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
46/BC- UBND 14/09/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
24/BC- UBND 16/06/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
25/BC- UBND 16/06/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
27/BC- UBND 16/06/2022 Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
11/BC-UBND 15/03/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
28/QĐ-UBND 15/02/2022 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Thanh An năm 2022. UBND xã Tải file Tải về;
08/KH-UBND 07/02/2022 Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Trên địa bàn xã Thanh An năm 2022 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
07/KH-UBND 07/02/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
88/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Thanh An năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
17/12/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
121/QĐ-UBND 12/08/2021 Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh An. UBND xã Tải file Tải về;
122/QD-UBND 12/08/2021 Công bố ban hành 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh An. UBND xã Tải file Tải về
102a 15/07/2021 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Chủ tịch UBND xã Thanh An Tải file Tải về
33 KH-UBND 01/06/2021 Về việc tổ chức thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021và các khoản nợ đọng cũ UBND xã Tải file Tải về
89 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ. UBND xã Tải file Tải về
88 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ. Tải file Tải về
20 BC-UBND 24/05/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
20 BC-UBND 24/05/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2022 02:49:04)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 94
Hôm nay: 107
Tháng này: 23,408
Tất cả: 2,747,243