Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
17/12/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 trên địa bàn xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
121/QĐ-UBND 12/08/2021 Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh An. UBND xã Tải file Tải về;
122/QD-UBND 12/08/2021 Công bố ban hành 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh An. UBND xã Tải file Tải về
102a 15/07/2021 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Chủ tịch UBND xã Thanh An Tải file Tải về
33 KH-UBND 01/06/2021 Về việc tổ chức thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021và các khoản nợ đọng cũ UBND xã Tải file Tải về
89 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ. UBND xã Tải file Tải về
88 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ. Tải file Tải về
89 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ UBND xã Tải file Tải về
89 QĐ-UBND 01/06/2021 Về việc thành lập tổ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng công điền năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ UBND xã Tải file Tải về
88 QĐ-UBND 27/05/2021 Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
88 QĐ-UBND 27/05/2021 Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thanh An UBND xã Tải file Tải về
20 BC-UBND 24/05/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
20 BC-UBND 24/05/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về;
21/KH-UBND 29/03/2021 Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới và Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ xã Thanh An năm 2021 UBND xã Tải file Tải về
376/UBND-YT 19/02/2021 V/v xét nghiệm SARS-COV-2 trên diện rộng tại thành phố Hải Dương Tải file Tải về
370/UBND-KT 18/02/2021 Về việc đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trước khi đi vào sản xuất Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 69
Trước & đúng hạn: 69
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tháng này: 4,013
Tất cả: 22,552